Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 28 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)พัฒนาทัศนียภาพและซ่อมแซมถนนลาดยางสาย โคกสำราญ-บ้านแมด อบต.เขียงดา ขอขอบพระคุณ อบจ.อุดรธานี และท่านสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ ส.อบจ.อุดรธานี เขตอำเภอสร้างคอมที่สนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส.อบต ได้ลงพื้นที่มอบบ้านผู้พิการ ราษฎรหมู่ที่3 บ้านบึงสำราญ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยอสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เชียงดา อสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาสาสมัครบริบาลออกดูแลช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชียงดา ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ด้านจราจรบริเวณจุดที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทาง อบจ.ในการกำจัดจอกหูหนูยักษ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ. บริเวณปากบ๊อคอ่างน้ำพาน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดาเข้าร่วมโครงการจัดงานเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมวิทยาราม บ้านแมด หมู่ 2

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อาสาสมัครบริบาลตัดผมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เชียงดา ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร/พร้อมสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)

Continue Reading...