การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดย นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  นายนพพล โพนพุฒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วยสมาชิกธนาคารขยะ และประชาชนทั่วไป ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พิจารณา ทบทวน ซักซ้อม และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา และภารกิจของสมาชิกของธนาคารขยะตำบลเชียงดา

Share: