สถานที่น่าสนใจ

1. โนนปู่บ่อโอ
2. วัดดอนแก้วเชียงดา
3. วัดโพธิ์ศรีสว่าง
4. วัดอุดมวิทยา
5. โรงเรียนบ้านแมดวิทยา
6. โรงเรียนบ้านเชียงดา
7. สถานีอนามัยบ้านเชียงดา
8. อบต.บ้านเชียงดา
9.ท่าแพท่องเที่ยวบ้านแมด

 

mungmee

Share: