วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมด้วยตัวแทนปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ได้ร่วมเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

  

Share: