Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

 

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่14 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เข้าร่วมโครงการ”หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ประจำปี๒๕๖๖ ณ. วัดดอนแก้วเชียงดา ต.เชียงดา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สร้างคอม พร้อมตัวแทน กต.ต.ร.สภ./เเละข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม กต.ตร.สภ.ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภ.สร้างคอม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)พัฒนาทัศนียภาพและซ่อมแซมถนนลาดยางสาย โคกสำราญ-บ้านแมด อบต.เขียงดา ขอขอบพระคุณ อบจ.อุดรธานี และท่านสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ ส.อบจ.อุดรธานี เขตอำเภอสร้างคอมที่สนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส.อบต ได้ลงพื้นที่มอบบ้านผู้พิการ ราษฎรหมู่ที่3 บ้านบึงสำราญ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยอสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยนายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ส.อบต ได้ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ หมู่ที่3 บ้านบึงสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบบ้านผู้พิการในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เชียงดา อสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นั…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เชียงดา อสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นั…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่24 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเปิดโครงการสุขภาพฟันดี ณ รพ.สต.เชียงดา

Continue Reading...