วันที่ 5 มีนาคม 2567 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.เชียงดา และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก บ้านโนนสมบูรณ์

Admin

Share: