วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566

        กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ได้ฝึกอบรมการทำ ยาหม่องสมุนไพล ยาเหลือง(ยาหม่องน้ำ) พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร และสบู่ขมิ้น ณ. หอประชุมประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จังหวัดอุดรธานี ร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้

 

 

Share: