วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 กรมเจ้าท่าออกสำรวจพื้นที่อ่างน้ำพานน้อย บ้านท่าแสนสุขหมู่ที่ 8 เพื่อสำรวจการขุดลอกแก้ไขปัญหาจอกหูหนูยักษ์ระบาดในอ่างน้ำพาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน

Share: