วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายกพร้อมคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ ศพด.บ้านเชียงดาและศพด.บ้านแมด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น. นายกพร้อมคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ ศพด.บ้านเชียงดาและศพด.บ้านแมด

 

Share: