วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดา พร้อมด้วย สภ.สร้างคอม และเจ้าหน้าที่อปพร. มีการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

Share: