วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลเชียงดา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและ ผู้นำหมู่บ้านในตำบลเชียงดา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด “เชียงดาเกมส์”ประจำปี 2566

Share: