วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลเชียงดา ได้ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ราย นายเพื่อน เจริญใจ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 บ้านเชียงดา โดยพร้อมเพรียงกัน

Share: