ท่านนายกมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.เชียงดา ได้ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงดาที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค ออกให้บริการทุกวันวันทร์ ,พุธ และศุกร์ ของสัปดาห์

Share: