วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.เชียงดา และผู้นำชุมชน ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า/กิ่งไม้ บริเวณดอนปู่ตา บ้านเชียงดา หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Admin

Share: