วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดานำโดยท่านนายยก มนู พันธ์ดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลเชียงดา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและผู้นำหมู่บ้านในตำบลเชียงดา ได้ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีท่าน เอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน

Share: