วันที่ 23 พ.ค. 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้ออกตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน พ.ค. 2556

Admin

Share: