วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย ท่านรองสมัย อ่อนโก๊ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล

Share: