วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นำโดย ท่านรองสมัย อ่อนโก๊ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Admin

Share: