วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น.รองนายกและเลขานายกพร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม

Share: