วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)ปี 2566 เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน เด็กและเยาวชนในตำบลเชียงดา ที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านเชียงดาและโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม โดยมีวิทยากรเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลสร้างคอมเข้าอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

 

Admin

Share: