ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชำรุด ด้วยรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ชำรุด อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อม จึงของดให้บริการชั่วคราวหากใช้การได้ปกติจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

Admin

Share: