วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่อบต.เชียงดาเข้าร่วมโครงการจัดงานเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมวิทยาราม บ้านแมด หมู่ 2

Share: