วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้มอบหมายให้ นายลี อ่อนโก้ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ส.อบต และอาสาบริบาล ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงดา เพื่อส่งข้อมูลให้พมจ.อุดรธานี ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

Share: