วันที่ 10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชียงดา ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ด้านจราจรบริเวณจุดที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทาง อบจ. ในการกำจัดจอกหูหนูยักษ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ. บริเวณปากบ๊อคอ่างน้ำพาน

  

Share: