แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบรมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้หน้ากากอนามันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ปรกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก หม้ออบลมร้อน
ปรกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก หน้ากากอนามัย

Share: