วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เชียงดา อสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

Admin

Share: