วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยนายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ส.อบต ได้ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ หมู่ที่3 บ้านบึงสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบบ้านผู้พิการในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยนายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ส.อบต ได้ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ หมู่ที่3 บ้านบึงสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบบ้านผู้พิการในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566

Share: