วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานอบต.เชียงดา ร่วมด้วยอสม. ได้ออกพ่นยาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7

Admin

Share: