วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สร้างคอม พร้อมตัวแทน กต.ต.ร.สภ./เเละข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม กต.ตร.สภ.ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภ.สร้างคอม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สร้างคอม พร้อมตัวแทน กต.ต.ร.สภ./เเละข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม กต.ตร.สภ.ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภ.สร้างคอม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
1.การกวดขันรถจักรยานยนต์เสียงดังสร้างความเดือดร้อน
2. การป้องกันภัยการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอล เซ็นเตอร์


Admin

Share: