งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชียงดา แจ้งประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านตำบลเชียงดา หมู่ที่ 2,3,8 ที่มีพื้นที่ติดลำห้วยหลวงตอนล่าง เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย(อุทกภัย)น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และการระบายน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงตอนบนระหว่างวันที่13-25 กันยายน 2566

Share: