วันที่14 กันยายน 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เข้าร่วมโครงการ”หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ประจำปี๒๕๖๖ ณ. วัดดอนแก้วเชียงดา ต.เชียงดา

Admin

Share: