ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11
Admin

Share: