วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการประเพณีแข่งขันเรือตำบลเชียงดา ประจำปี 2566 โดยมีท่านสจ.สรัลภพ โพธิ์ทิพย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน

    

Admin

Share: