วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ สมาชิก อปพร.เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธี ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: