ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
Share: