วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 อบต.เชียงดา ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายมนู พันธ์ดง นายก อบต.เชียงดา เป็นประธานในพิธีฯส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

Admin

Share: