วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการประชุมแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของนักท่องเที่ยว ณ บริเวณท่าแพบ้านแมด

Share: