วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สภ.สร้างคอม ได้ร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก “รณรงค์ทำความสะอาดร่องระบายน้ำบ้านท่าแสนสุข ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี” เพื่อพัฒนาสภาพร่องระบายน้ำให้มีความสะอาดและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

Share: