วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มอบหมายให้ นายนิติธร อุตระชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมทำนาโยน ที่สาธารณะประโยชน์หมู่ 1 พร้อมด้วยประชาชนหมู่ 1 บ้านเชียงดาและวัดดอนแก้วเชียงดา หมู่ 1

Share: