วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยคณะผู้บริหารอบต.เชียงดา พนักงาน ลูกจ้างอบต.เชียงดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดา ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ภายในและบริเวณโดยรอบวัดอุดมวิทยาราม บ้านแมด ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Admin

Share: