วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายอำเภอสร้างคอม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

Share: