วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่าง กับ จนท.ได้ไปช่วยทำความสะอาดท่อน้ำเสียอุดตันที่บ้านเหล่าม่วง ม .5 เพื่อให้ท่อน้ำเสียไหลได้สะดวกและบรรเทาน้ำท่วมขัง

Admin

Share: