วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนภายในเขตตำบลเชียงดา

Share: