วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของชาติไทย ตลอดจนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระหนองขาม หมู่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: