วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดดอนแก้วเชียงดา หมู่ 1 เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและการสืบสานประเพณีของไทย

Share: