วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาพระราชทาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยสร้างคอม ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดริมถนนข้างทาง/ตัดไม้ตามแนวสายไฟบ้านเชียงดา – ทางเชื่อมต่อบ้านดอนสนุก ตำบลสร้างนางขาว เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

Admin

Share: