วันที่ 6 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง ท่านนายอำเภอสร้างคอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลเชียงดาขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และเพื่อให้เยาวชนประชาชนห่างไกลยาเสพติดในการทำกิจกรรมเล่นกีฬา

Share: