วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลเชียงดา ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” รณรงค์ทำความสะอาดริมถนนข้างทาง/ตัดไม้ตามแนวถนนสายบ้านโคกสำราญ – บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเชียงดาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

Share: