วันที่ 2 กันยายน 2565 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 ในโรงเรียนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ณ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม

Share: