วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านนายกมนู พันธ์ดง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชน เคี่ยวเข็ญตนเอง ตั้งใจรักษาศีล 5 พร้อมทั้งเชิญชวนคนในครอบครัวรักษาศีล 5

Admin

Share: